ტრანსცენდენტული მედიტაცია, როგორც იმუნიტეტის გასაძლიერებელი საშუალება

17 März 2020Unkategorisiert

ტრანსცენდენტული მედიტაცია, როგორც იმუნიტეტის გასაძლიერებელი საშუალება   ამ სტატიაში თავმოყრილია მტკიცებულება იმის შესახებ, თუ რამდენად სასარგებლო საშუალებას წარმოადგენს ტრანსცენდენტული მედიტაციის ტექნიკა (ტმ) სხვადასხვა ვირუსებისადმი იმუნიტეტის გასაძლიერებლად. აქ მოცემულია კვლევები, რომლებიც გვიჩვენებს თუ როგორ წაროიქმნება ტმ-ის დახმარებით მშვიდი სიფხიზლის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც სტრესის სრულიად საპირისპირო მდგომარეობას წარმოადგენს. მეცნიერული კვლევების თანახმად დასტურდება, რომ რეგულარულ მომედიტირეებს ლეიკოციტების ცირკულაციის … Read More